24 decembrie 2016“În prag de sărbători, vă dorim să petreceţi clipe minunate alături de cei dragi, să întâmpinaţi Naşterea Domnului cu bucurie în suflet, iar anul 2017 să fie mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de realizări!”
„Sărbători fericite!”

 BIROUL OPERATIV AL
Sindicatului Liber din Învăţământ Vrancea
Președinte,
Constantin IONESCU

Legea 250/2016 – privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015

8 decembrie 2016

Ordinul nr. 5784/2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a

GREŞEALA FĂCUTĂ ÎN LUNA AUGUST 2016 PRIVIND SCĂDEREA SALARIILOR SECRETARILOR ŞI CONTABILILOR A FOST REPARATĂ!!!

          În şedinţa de astăzi, 8 decembrie 2016, Guvernul României a modificat H.G. 582/2016 astfel: “Personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat care în urma aplicării prevederilor din Anexa a) din H.G. 582/2016, a trecut de pe funcţiile de contabil şef sau de secretar şef pe funcţiile de execuţie, beneficiază de drepturile salariale avute la funcţiile de conducere la data de 31.07.2016 în măsura în care acestea sunt mai favorabile”.
Deznodământul fericit se datorează acţiunilor întreprinse de către FSLI!!! Menţionăm protestele din septembrie, octombrie şi noiembrie, memoriile adresate către Ministerul Educaţiei şi Guvernul României, întâlnirile şi expunerile la Ministerul Educaţiei din luna octombrie 2016, acţiunile în instanţă introduse.
În toată această perioadă, Biroul Operativ al SLI VRANCEA, afiliat la FSLI,  a considerat că  nu este corect ca un salariu să fie diminuat, nici măcar pe considerente bazate subiectiv pe numărul de elevi sau numărul de clase.
Apreciem de asemenea, că ar trebui să nu acceptăm ca salariile unor categorii de personal să scadă!
Lipsa solidarităţii şi a unității aduc mari deservicii mişcării sindicale și implicit pierderea de drepturi și beneficii!!!

Biroul Operativ al SLI VRANCEA
Președinte, Constantin IONESCU

CLARIFICĂRI PRIVIND NORMELE DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT

  Guvernul a aprobat astăzi, printr-o Hotărâre, o serie de modificări şi completări la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Noile prevederi se aplică personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic auxiliar de conducere din învățământul de stat.
   Hotărârea aprobată clarifică modul în care se stabilesc drepturile salariale pentru personalul didactic auxiliar de execuție și conducere din învățământul preuniversitar, fiind vizate funcțiile de secretar șef și contabil șef din unitățile de învățământ preuniversitar. Nu în ultimul rând, decizia de azi stabilește și suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor.
  Astfel, reîncadrarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se face pe funcțiile, gradele didactice, tranșele de vechime în învăţământ şi gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcțiile, gradele/treptele profesionale şi gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, astfel încât drepturile salariale acordate la 1 august 2016 să nu fie mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016.
  Alte prevederi vizează perioadele care constituie vechime în învăţământ. Potrivit hotărârii aprobate, pentru învățământul superior/universitar/preuniversitar, constituie vechime în muncă și perioadele în care personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control s-a aflat în concediul pentru creșterea copilului în vârstă până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic de predare a avut catedră rezervată în învăţământ. De asemenea, reprezintă vechime în muncă şi activitatea desfășurată de profesorii sau maiștrii instructori în perioada 1984-1990, cu normă întreagă în învățământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.
  De asemenea, sunt aduse clarificări cu privire la suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor. Astfel, cei care dețin acest titlu şi care îşi desfășoară activitatea în domeniul în care l-au obținut şi nu au beneficiat de această sumă compensatorie, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor, în acord cu prevederile OUG nr. 43/2016, stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad/treaptă profesională din unitatea/instituția de învăţământ sau, după caz, dintr-o unitate/instituție similară.


Sursa: Guvernul României http://gov.ro/ro/print…
Joi, 08 Decembrie

6 decembrie 2016

Informare


Astăzi, 05.12.2016, la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice a avut loc o întâlnire cu reprezentanții MENCȘ, Ministerului Justiției și Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în vederea discutării obiecțiunilor formulate de Ministerul Justiției la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotӑrârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare.
În cadrul discuțiilor purtate, reprezentanții Ministerului Justiției au acceptat că există temei legal pentru inserarea, în cuprinsul normelor metodologice a anexei nr. 4 a)- care să reglementeze nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de conducere didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar, începând cu luna august 2016.
Au înțeles și acceptat că este absolut necesară reglementarea vechimii în învățământ, în condițiile în care, în cuprinsul Legii nr. 1/2011 nu este definită vechimea în învățământ, iar Legea 63/2011 a fost abrogată de la 1 august 2016.
În vederea rezolvării problemei contabililor și secretarilor care nu mai îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de indemnizația de conducere, de la 1 august 2016, s-a convenit ca, în Normele metodologice anexă la proiectul hotărârii de guvern, să se introducă art. II, cu următorul cuprins: Personalul didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care, în urma aplicării prevederilor din Anexa 4 a) la HG nr 582/2016, a trecut de pe funcțiile de contabil șef sau de secretar șef pe funcțiile de executie, beneficiază de drepturile salariale avute la funcțiile de conducere la data de 31 iulie 2016, în măsura în care acestea sunt mai favorabile.
Joi, în ședința de Guvern se vor discuta aceste norme metodologice. Urmează să vedem măsura în care Guvernul va soluționa problema contabililor și secretarilor ale căror salarii au fost drastic diminuate.

22 noiembrie 2016

Protestele pentru nepunerea în plată a dobânzilor continuă!

SLI Vrancea, împreună cu alte sindicate din țară afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, continuă lupta pentru punerea în plată a sumelor ce reprezintă dobânzile stabilite de instanțele judecătorești. Astăzi, 22.11.2016, se va picheta Ministerul Finanțelor pentru a determina cuprinderea sumelor necesare plății dobânzilor la rectificarea bugetară de anul acesta.
În data de 16 noiembrie 2016, delegația formată din liderii organizațiilor sindicale afiliate la FSLI din județele: Argeș, Bacău, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Mehedinți, Suceava, Vaslui, Vrancea, s-au deplasat la București ca urmare a întârzierii punerii în aplicare a dispozițiilor trasate de vicepremierul Vasile Dâncu la întâlnirea din  data de 18 octombrie 2016,  în vederea plății dobânzilor stabilite de instanțele judecătorești.
A avut loc o întâlnire la sediul M.E.N.C.Ș., iar din partea ministerului au participat domnii Ghelmez George și Păunică Mihai. M.E.N.C.Ș a centralizat sumele transmise de inspectoratele școlare și le-a înaintat către Ministerul Finanțelor Publice. În acest moment deblocarea situației e pe masa Ministerului Finanțelor Publice.
Drept urmare, s-a înaintat o solicitare M.F.P. pentru o întâlnire a unei delegații a F.S.L.I. cu conducerea M.F.P. pentru a discuta cuprinderea acestor sume în buget. Această întâlnire trebuia să aibă loc în ziua de luni, 21 noiembrie 2016. Până la acest moment nu a avut loc această intâlnire, drept pentru care se va picheta Ministerul de Finante.
Din datele înaintate de M.E.N.C.Ș., la nivelul județului Vrancea, suma care trebuie recuperată depășește 15.000.000 lei.

21 noiembrie 2016

Comunicat USLIP IASI (afiliat la FSLI) privind discuția avută cu prim-ministrul României, dl DACIAN CIOLOȘ!!!


Vă informăm, că așa cum a promis, astăzi 21.11.2016, domnul Prim-ministru Dacian Cioloș l-a contactat telefonic pe Președintele USLIP IAȘI Laviniu Lăcustă. Aceste clarificări sunt consecința discuțiilor care au avut loc la Prefectura Iași în data de 18.11.2016 când i s-au transmis revendicările salariaților din învățământul preuniversitar ieșean. Subliniem că o parte dintre cerințe vizează toți salariații din învățământul preuniversitar românesc.
Legat de problema plății dobânzilor domnul Prim-ministru a menționat că vor fi alocate 1.7 miliarde lei către autoritățile locale. Acestea vor putea acorda bani pentru dobânzi din sumele pe care le vor primi. Noi considerăm că Ordonanța trebuie să precizeze că o parte dintre acești bani vor veni pentru dobânzi. În lipsa acestor nuanțări, avem mari rezerve că autoritățile locale vor realiza aceste plăți!
Prim-ministrul a precizat că acolo unde orele de educație fizică sunt predate de învățători, trebuie suplimentat numărul de posturi, însă acest lucru se va putea face începând cu semestrul al doilea, după ce Inspectoratele Școlare Județene vor face aceste solicitări către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Această instituție va pune la punct baza legală pe care o va înainta Guvernului.
În ceea ce privește secretarii și contabilii care au avut salariile diminuate prin HG 582/2016, urmează ca tot printr-o Ordonanță de urgență să fie scăzut baremul numărului de clase sau chiar eliminat.
Nu s-a făcut niciun fel de referire la legea de majorare cu 15% a salariilor din învățământ care așa cum știți a fost atacată de către Executiv la Curtea Constituțională.
În cursul zile de marți, după întâlnirea pregătitoare a ședinței de miercuri cu reprezentanții ministerelor, vom fi din nou contactați pentru alte precizări. Vom reveni cu detalii.

DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE
USLIP IAȘI

FSLI solicita MENCS precizari pentru plata profesorilor metodisti!

FSLI solicita MENCS precizari pt plata profesorilor metodisti