22 februarie 2017

INFORMARE PRIVIND DEMERSURILE FSLI !!!

I.
    În cursul zilei de 21.02. 2017, la Comisia de muncă a Camerei Deputaților a avut loc o discuție a reprezentanților federațiilor sindicale din învățământ cu președintele acesteia, domnul deputat Adrian Solomon, în cadrul căreia s-a discutat problema majorării salariilor personalului nedidactic, dar și problema modului de calcul al sporurilor pentru personalul didactic.
   Discuțiile au avut la bază faptul că Ministerul Muncii și Protectiei Sociale și Ministerul Educației Naționale nu clarificaseră problema salarizării personalului nedidactic din preuniversitar, deși, de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 2/2017, F.S.L.I a atenționat aceste ministere că prevederile ordonanței nu sunt aplicabile personalului nedidactic. Cu toate acestea, la nivel declarativ, Ministerul Muncii a susținut că personalul nedidactic din preuniversitar beneficiază de prevederile O.U.G. 2/2017; ulterior, acesta a revenit asupra poziției susținute public, recunoscând că majorarea salariilor personalului nedidactic trebuie reglementată legislativ. 
Comisia de muncă a Camerei Deputaților a propus ca această problemă să se rezolve prin Legea de aprobare a O.U.G. nr. 9/2017, lucru pe care Federația Sindicatelor Libere din Învățământ l-a respins, motivat de faptul că aprobarea legii și intrarea ei în vigoare, pot dura mai multe săptămâni și, în aceste condiții, majorarea salariilor personalului nedidactic din preuniversitar nu se poate realiza începând cu data de 1 februarie 2017.
În ceea ce privește problema sporurilor pentru personalul didactic, Comisia de muncă a Camerei Deputaților a promis că va avea loc o discuție pe acestă temă în cursul săptămânii viitoare, existând, ca variantă, rezolvarea acesteia prin Legea de aprobare a O.U.G. nr. 9/2017.
Propunerea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, acceptată și de membrii Comisiei de muncă, a fost aceea a elaborării unei ordonanțe de urgență care să intre în vigoare până la data de 28 februarie 2017, în care să fie prevăzută grila de salarizare aplicabilă personalului nedidactic din învățământul preuniversitar și superior. Soluția propusă de F.S.L.I. este net superioară celei de aplicare a majorării salariilor cu 20% de la 1 februarie, deoarece, prin aplicarea OUG 2/2017, un muncitor calificat cu o vechime de peste 20 de ani ar fi ajuns la un salariu maxim de 1780 de lei, în timp ce, prin aplicarea grilei de salarizare propuse, va beneficia de un salariu de bază de 1947 de lei ( un procent de majorare de 25% față de salariul de bază actual).
II.
    În cursul zilei de marți, 21 februarie 2017, Președintele F.S.L.I. a solicitat, o întâlnire, în regim de urgență, cu domnul Sorin Mihai Grindeanu, Prim- ministru al României, întâlnire care a avut loc astăzi, 22.02.2017, începând cu ora 09.00.
La întâlnire au participat, din partea F.S.L.I. – domnul Simion Hancescu - președinte și domnul Constantin Rada - secretar general; din partea Guvernului, alături de Primul- ministru, a participat și domnul Pavel Năstase - ministrul educației naționale.
   Primul - ministru Grindeanu a recunoscut că se impune adoptarea, în regim de urgență, a ordonanței de urgență privind salarizarea personalului nedidactic și s-a angajat că aceasta va fi adoptată în cadrul ședinței de Guvern de joi, 23.02.2017, cu aplicabilitate de la data de 1 februarie 2017.
   Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat ca, prin această ordonanță de urgență, să se clarifice și problema modului de calcul a sporurilor care se cuvin personalului didactic, începând cu 01.01.2017.
Primul – ministru Grindeanu a declarat că această problemă, deși îi este cunoscută, nu poate fi rezolvată în acest moment, întrucât, din sumele inițiale, prevăzute a se aloca în bugetul educației pentru anul 2017, s-au redus aprox. 600 milioane lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale; practic, în prezent, fondurile alocate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 pentru educație nu permit calculul și plata sporurilor în raport cu salariile majorate de la 1 ianuarie 2017. Din punctul de vedere al Executivului, această problemă va fi rezolvată după data de 1 iulie 2017, odată cu aprobarea Legii salarizării unitare. 
   Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au solicitat și rezolvarea problemei plății drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, respectiv, tranșele aferente anului 2017 și restanțele pentru anul 2016. 
Primul – ministru, domnul Sorin Mihai Grindeanu, a recunoscut că nu știa de existența acestei probleme și s-a angajat să găsească soluții, în partea a II-a a anului 2017.
    În cadrul întâlnirii s-au discutat și aspecte privind nivelul redus la pensiilor de care beneficiază pensionarii sistemului educațional, ceea ce ar necesita o analiză serioasă a modului de calcul al pensiilor acestora, inclusiv a se avea în vedere aprobarea proiectului de lege aflat în dezbatere parlamentară, prin care se prevede un mod de stabilire și de calcul al pensiilor personalului didactic, mult mai avantajos decât cel actual.
București, 22 februarie 2017

16 februarie 2017

INFORMARE FSLI


Astăzi,  16.02.2017, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul M.E.N.  Președintele FSLI, Simion Hancescu, a adus în atenție câteva probleme care trebuie rezolvate și clarificate urgent în perioada imediat următoare:
  a) Elaborarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă, act normativ care trebuie să se aplice începând cu data de 1 martie 2017, prin HG. Conducerea MEN s-a angajat că săptămâna viitoare se va discuta și aviza acest regulament;
  b) Trimiterea unei Precizări  pentru acordarea majorării de 20% pentru personalul nedidactic, începând cu data de 1 februarie 2017, conform OUG 2/2017. De asemenea, a atras atenția că majorarea salariilor pentru personalul nedidactic din unitățile conexe nu este stipulată în nici un act normativ.

28 ianuarie 2017

Majorarea salariilor în învățământ de la 01 ianuarie 2017 este sigură!!!

     Ieri, 27.01.2017, în urma demersurilor FSLI, Guvernul României a aprobat majorarea salariilor pentru personalul didactic si didactic auxiliar cu 15% în medie, începând cu data de 1 ianuarie 2017. Astfel un profesor debutant va avea un salariu de bază de 2045 lei de la 01 ian. 2017, față de 1645 lei cât avea la 31 decembrie 2016.
      De aceasta majorare beneficiază si personalul nedidactic din inspectoratele scolare.
       
     Personalul nedidactic va beneficia de prevederile OUG nr. 2/2017 , ceea ce înseamnă o mărire de 20% începând cu luna februarie 2017. În legea salarizarii unitare personalul nedidactic va rămâne asa cum este în Legea 250/2016 -personal auxiliar specific si va beneficia si de sporul de vechime de la 01 iulie 2017. 
    Nu s-a putut aplica grila pentru personalul auxiliar specific(nedidactic) de la data de 1 ianuarie 2017, deoarece in Legea 250 prevederile grilei se aplicau de la data de 1 decembrie 2017, iar Ministerul Justiției, atunci când am propus modificarea Legii 250 prin Ordonanță de urgență, s-a opus.
       FSLI își propune ca obiectiv o creștere a salariilor din învățământ de 50% până în ianuarie 2018, după cum urmează: 20% din iulie 2017 și 30% din ianuarie 2018!!!

”Numai uniți vom fi puternici!”
Biroul Operativ al SLI Vrancea
Președinte,
Constantin IONESCU24 decembrie 2016“În prag de sărbători, vă dorim să petreceţi clipe minunate alături de cei dragi, să întâmpinaţi Naşterea Domnului cu bucurie în suflet, iar anul 2017 să fie mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de realizări!”
„Sărbători fericite!”

 BIROUL OPERATIV AL
Sindicatului Liber din Învăţământ Vrancea
Președinte,
Constantin IONESCU

Legea 250/2016 – privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015